Notář Brno onás

"

NĚCO MÁLO
O NÁS

Mgr. Petr Šedivý je notářem od roku 2016. Svou kariéru v oblasti notářství zahájil v roce 2004, po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Má také zkušenosti z advokacie a veřejného sektoru, kde krátce působil. Zaměřuje se na celou škálu notářské činnosti, milé je mu obzvláště právo obchodních korporací. Je činný v orgánech Notářské komory České republiky, a to od roku 2013 ve Vzdělávací komisi prezidia Notářské komory České republiky a od roku 2014 v Mezinárodní komisi prezidia Notářské komory České republiky. V letech 2014 až 2018 vyučoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci předmět Notářské právo a od roku 2019 vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně předmět Činnost notáře v korporátním a závazkovém právu. Hovoří anglicky.